شما عزیزان می توانید جهت برقراری ارتباط با معاون سیستم ها و روش ها ناواران سرویس از فرم  زیر استفاده نمایید.

همچنین با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود مارا در جهت بهبود هرچه بهتر خدمات و کیفیت یاری نمایید.

    مهندس محمد هزارخوانی
    معاونت سیستم ها و روش ها
    hezarkhani@navaran724.comwww.navaran724.com0211639