شما عزیزان می توانید جهت برقراری ارتباط با مدیرعامل ناواران سرویس از فرم  زیر استفاده نمایید.

 در فرم تماس با ما با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود مارا در جهت بهبود هرچه بهتر خدمات و کیفیت یاری نمایید.

    مهندس حمید تاجیک
    مدیرعامل ناواران سرویس
    tajik@navaran724.comwww.navaran724.com0211639