همه ما به این جمله کلیدی معتقدیم که فروش پایان راه نیست، بلکه آغاز یک تعهد است.

بی شک حیات هر واحد تولیدی در گرو این است که محصول تولیدی خود را به مرحله فروش برساند و پس از انعقاد عملیات فروش با عمل به تعهدات خود در قبال مشتریان، به گونه ای رفتار نماید که در سایه ارائه یک استراتژی قوی در خدمات پس از فروش، نه تنها به جلب رضایت مشتریان بپردازد بلکه با استفاده از یک سیستم مدون و متمرکز مدیریت ارتباط با مشتری، به جلب بیشتر مشتریان در چهارچوب وفاداری آنان به برند پرداخته و سودآوری شرکت را به میزان قابل توجهی بهبود ببخشد.
ما نیز در مجموعه خدمات پس از فروش ناواران نگاه ویژه ای به مشتری داریم و سعی کرده ایم با راه اندازی سیستم یکپارچه ارائه خدمات متمرکز کیفیت ارائه خدمات به مصرف کننده را از لحظه ارائه درخواست خدمت تا پایان آن رصد کرده و در پایان با نظر سنجی، کیفیت ارائه آن خدمت را از منظر مشتری مورد ارزیابی قرار دهیم.